THERAPLAY® in NEDERLAND

Theraplay® is a registered service mark of The Theraplay Institute

1840 Oak Ave.,  Suite 320,  Evanston, IL 60201, USA. www.theraplay.org

 

Deze website biedt informatie over Theraplay in het Nederlandse taalgebied

Aansluiten bij de Theraplay® in Nederland?


Wij (gecertificeerde Theraplay Practitioners,Trainers en Supervisoren) zijn in samenwerking met het Amerikaanse Theraplay Institute bezig om een eigen organisatie te worden, waardoor we de belangen in Nederland beter kunnen behartigen.

Zodra we onze afspraken met de Amerikaanse moederorganisatie duidelijk hebben, zullen wij hierover berichten... het streven is 1-1-2018


Herregistratie

Vanaf 1-1-2018 zal er een verplichting tot herregistratie van kracht zijn (1 x per 3 jaar), zowel voor degenen die gecertificeerd zijn als Theraplay Coach of als Theraplay Practitioner. Nadere informatie hierover is verkrijgbaar via info@theraplay.nl

Theraplay is een beschermde en geregistreerde merknaam

The Theraplay Institute heeft richtlijnen opgesteld over het gebruik van de merknaam, waar iedereen die Theraplay in zijn werk wil gebruiken zich aan dient te houden.


Klik hier om de Theraplay-Service-Mark-Guidelines te lezen.

Theraplay Supervisoren

Om Theraplay®Practitioner of Theraplay®Supervisor te worden is het nodig na de Level 1 Training een supervisietraject te volgen (het ‘Practicum’) bij een door het Theraplay Institute aangewezen supervisor.

In Nederland zijn momenteel 6 supervisoren:  Bettie Sleeuw, Marja Appel, Linda Stam, Judith Blaauw, Erika Heinen en Marianne Koole.

Ook kun je een buitenlandse supervisor kiezen, als deze is aangesloten bij de Amerikaanse organisatie. Overzicht van supervisoren wereldwijd kunt u vinden op Amerikaanse website. www.theraplay.org

Voor een overzicht van Nederlandse supervisoren die verbonden zijn aan de Nederlandse) Theraplay Academie:  klik hier

THERAPLAY OPLEIDINGEN


Voor wie?

Theraplay®Practitioners zijn jeugdhulpverleners met een relevante universitaire opleiding (psychologen, pedagogen, artsen) of een Post-HBO opleiding (speltherapeuten, integratieve therapeuten, systeemtherapeuten e.d.). Zij zijn lid van hun eigen beroepsvereniging (NIP, NVO, SKJ, NVVS, NVRG of vergelijkbare vereniging) en zetten Theraplay in als één van hun behandelmethodes.


Theraplay®Coaches zijn tenminste HBO geschoolde jeugdhulpverleners (lid SKJ) die werken met gezinnen in ambulante of (poli)klinische setting, pleegzorg e.d. Zij zijn geen therapeuten, maar werken als opvoedingsondersteuners rechtstreeks met ouders en kind en zetten in hun werk elementen van Theraplay in of doen een Theraplay behandeling onder verantwoordelijkheid van een behandelcoördinator.


Opleiding tot  "Theraplay®Coach" of 

"Foundational Level Theraplay®Practitioner" 

Je dient dus minimaal een HBO-opleiding te hebben in een relevante richting en werkzaam te zijn in de jeugdhulpverlening, waarbij je de mogelijkheid hebt om Theraplay behandelingen onder supervisie uit te voeren.


Deze opleiding bestaat uit twee stappen:

Stap 1 Level 1 Theraplay & MIM Training:  

(zie meer details onder Training)


Stap 2 Foundational Level Practicum:

* Werkervaring met tenminste 2 clienten (40 sessies)

  1. *Supervisie van een door het Theraplay Institute erkende supervisor.

  2. *Zelfbeoordelingen en evaluatiegesprek met supervisor.


Als uit het evaluatiegesprek naar voren komt dat de therapeut de Theraplay methode op basisniveau onder de knie heeft, ontvangt hij/zij vanuit Amerika het Certificaat als Theraplay®Coach.


Het supervisietraject kan op verschillende manieren gevolgd worden:

  1. *Via het Amerikaanse Instituut (met een supervisor van het Theraplay Institute of een ‘onafhankelijke supervisor’). Meer informatie www.theraplay.org)

  2. *Via De Theraplay Academie met een aan de Theraplay Academie verbonden supervisor. Meer informatie www.detheraplayacademie.nl)
Opleiding tot "Certified Theraplay®Practitioner" 

Voor mensen met een universitaire opleiding (psychologie, orthopedagogiek of andere relevante richting) of een therapeutische opleiding op post HBO niveau (speltherapeuten, systeemtherapeuten e.d.) bestaat er de mogelijkheid om hierna verder te gaan en zich te certificeren als Practitioner.


Ook deze opleiding bestaat uit een theoretisch deel (training) en een praktisch deel onder supervisie.


Stap 1 Level 1 Theraplay & MIM Training:  

(zie onder Training)


Stap 2 Foundational Level Practicum:

(zie hierboven)


Stap 3 Intermediate Level Practicum, incl. Midterm Exam

Vergelijkbaar met Foundational Practicum, echter met aan het eind een

examen bij het Amerikaanse Institute (gegevens worden digitaal verstuurd naar Amerika)


Stap 4  Level 2 Theraplay & MIM Training

(zie training). Je kunt de Level 2 training volgen vanaf het moment dat je gestart bent met het Foundational Level Practicum.


Stap 5 Certification Level Practicum, incl Final Exam

Vergelijkbaar supervisietraject, waarbij je supervisor en jij aan de hand van de evaluatie aan het eind van het Intermediate Practicum en de aanbevelingen van de supervisor doelen vaststellen voor het behalen van het Certificaat als Theraplay®Practitioner.

Theraplay Supervisoren

Om Theraplay®Practitioner of Theraplay®Supervisor te worden is het nodig na de Level 1 Training een supervisietraject te volgen (het ‘Practicum’) bij een door het Theraplay Institute aangewezen supervisor.

In Nederland zijn momenteel 6 supervisoren:  Bettie Sleeuw, Marja Appel, Linda Stam, Judith Blaauw, Erika Heinen en Marianne Koole.

Ook kun je een buitenlandse supervisor kiezen, als deze is aangesloten bij de Amerikaanse organisatie. Overzicht van supervisoren wereldwijd kunt u vinden op Amerikaanse website. www.theraplay.org

Voor een overzicht van Nederlandse supervisoren die verbonden zijn aan de Nederlandse) Theraplay Academie:  klik hier