THERAPLAY® in NEDERLAND

Theraplay® is a registered service mark of The Theraplay Institute

1840 Oak Ave.,  Suite 320,  Evanston, IL 60201, USA. www.theraplay.org

 

Deze website biedt informatie over Theraplay in het Nederlandse taalgebied

Theraplay is een speelse, therapeutische behandelmethode die wordt ingezet om de ouder-kindrelatie te verstevigen en waarin ouder/verzorger en kind nemen samen deelnemen aan de behandeling.

Er wordt gewerkt aan het verbeteren van de interactie tussen ouder en kind, waardoor het kind meer vertrouwen krijgt in zichzelf en de ander, meer plezier gaat ervaren in het contact en daardoor ook meer open staat voor contact. Hierdoor kunnen kinderen zich beter ontwikkelen.


In een behandeling begeleidt de Theraplay®Practitioner of Theraplay®Coach de ouder en het kind door speelse en grappige spelletjes, uitdagende ontwikkelingsgerichte activiteiten en zachte, verzorgende activiteiten.

Door op deze manier met elkaar bezig te zijn, ontstaat een betrokkenheid die de ouder helpt

om het gedrag van het kind te reguleren en aan het kind zijn (haar) liefde, plezier en

betrouwbaarheid te uiten. Het helpt het kind om zich veilig te voelen;  hij (zij) voelt zich verzorgd,

verbonden en de moeite waard.


Theraplay is ontwikkeld voor kinderen die problemen ervaren in hechtingsrelaties, ontstaan door hun levensgeschiedenis (moeilijke start, trauma, verlies e.d.) of vanuit ontwikkelingsproblemen, zoals ASS, ADHD of een verstandelijke beperking.


Theraplay wordt zowel toegepast bij biologische families als bij adoptie- of pleeggezinnen.


De Theraplay-methode is ook in groepsverband te gebruiken, zowel met als zonder ouders.


Steeds meer therapeuten (psychologen, orthopedagogen, speltherapeuten, systeemtherapeuten en andere jeugdhulpverleners) passen Theraplay® toe of gebruiken zijn elementen van Theraplay in hun behandeling van kinderen en jeugdigen. Zij volgen hiervoor speciale training, in aanvulling op hun eigen beroepsopleiding.