Lees meer

Theraplay kan zowel curatief als preventief worden ingezet, individueel en in
groepsverband. Met curatief bedoelen we dat je op dit moment problemen met je kind ervaart en daar graag op een speelse, vertrouwde manier aan wilt werken. Theraplay kan preventief worden ingezet, bijvoorbeeld al tijdens de zwangerschap, waarbij de ouder steun krijgt om zich voor te bereiden op de komst van de baby en ook later, in de omgang met de baby. Dit kan helpend zijn om problemen in de gehechtheidsrelatie te voorkomen.

De Theraplay-methode is ook in groepsverband te gebruiken, zowel in een groep ouders met hun kind(eren), als met een groep kinderen zonder ouders (bijvoorbeeld in dagbehandeling).  Dit noemen we Groepstheraplay en dit wordt toegepast door speciaal daarvoor opgeleide jeugdhulpverleners, die de Groepstheraplay training hebben gevolgd.

De principes van Theraplay kunnen ook op scholen worden toegepast, dan noemen we het Sunshine Circles®. De leerkracht heeft dan een training gevolgd om het Sunshine Circles-programma in de klas te gebruiken.