Theraplay in Nederland

Theraplay is een speelse methode die wordt ingezet om de ouder-kindrelatie te verstevigen en waarin ouder en kind samen deelnemen aan de behandeling. Theraplay wordt wereldwijd in 36 landen en als sinds 1975 gebruikt om gezinnen en kinderen te helpen in het vormen van gezonde, natuurlijke relaties.

Theraplay wordt aangeboden door jeugdhulpverleners: psychologen, orthopedagogen, spel- of systeemtherapeuten e.d. die daarvoor een speciale opleiding hebben gevolgd en die gecertificeerd zijn door het Amerikaanse Theraplay®Institute.