Theraplay in Nederland

Theraplay is een speelse methode die wordt ingezet om de ouder-kindrelatie te verstevigen en waarin ouder en kind samen deelnemen aan de behandeling. Theraplay wordt wereldwijd in 36 landen en als sinds 1975 gebruikt om gezinnen en kinderen te helpen in het vormen van gezonde, natuurlijke relaties.

Theraplay wordt aangeboden door jeugdhulpverleners: psychologen, orthopedagogen, spel- of systeemtherapeuten e.d. die daarvoor een speciale opleiding hebben gevolgd en die gecertificeerd zijn door het Amerikaanse Theraplay®Institute.

Coronavirus:  De Theraplay Academie volgt advies  RIVM, trainingen zijn uitgesteld en verplaatst tot na 1 september. De terugkomdagen proberen we online te realiseren.  klik hier voor meer informatie (laatste update 3 september 2020)