Theraplay vereist speciale vaardigheden van de jeugdhulpverlener, zodat hij/zij Theraplay binnen zijn of haar eigen werkveld kan toepassen. Afhankelijk van de vooropleiding van de professional zijn er twee niveau’s in certificering. De opleiding tot Theraplay®Coach is voor hbo-professionals die werkzaam zijn in de jeugdhulpverlening (SKJ-geregistreerd). De opleiding tot Theraplay®Practitioner is voor BIG-, SKJ- of NIP/NVO geregistreerde academici of Post-hbo, SRVB geregistreerde vaktherapeuten.

Naast Theraplay voor ouder en kind, worden er ook trainingen verzorgd om elementen van Theraplay toe te passen in kindergroepen of het (speciaal) onderwijs; dan verzorgen de groepsleiders of leerkrachten een training voor kinderen op basis van Theraplay-principes. Hiervoor is een aparte module te volgen.

De opleidingen bestaan uit opeenvolgende modules, die in Nederland door De Theraplay Academie worden aangeboden, deels in samenwerking met de Rino Groep in Utrecht.

De 5-daagse basistraining, de module Level 1 Theraplay & MIM wordt zowel door de Rino Groep als De Theraplay Academie op verschillende momenten in het jaar aangeboden. de vervolgmodules worden momenteel alleen door De Theraplay Academie aangeboden.

Alle hieronder genoemde trainingen / modules zijn erkend door The Theraplay®Institute uit Evanston (USA), waar het hoofdkantoor van Theraplay is gevestigd.