Theraplay vereist speciale vaardigheden van de jeugdhulpverlener, zodat hij/zij Theraplay binnen zijn of haar eigen werkveld kan toepassen. Afhankelijk van de vooropleiding van de professional zijn er twee niveau’s in certificering. De opleiding tot Theraplay®Coach is voor hbo-professionals die werkzaam zijn in de jeugdhulpverlening. De opleiding tot Theraplay®Practitioner is voor  academici, f Post-hbo,  vaktherapeuten. Voor beiden opleidingen is een vereiste dat de deelnemer geregistreerd is bij een beroepsvereniging: Theraplay Coaches bijvoorbeeld bij het SKJ, Practitioners bij NIP/NVO, FGzPt, NVRG of Register Vaktherapie)

Naast Theraplay voor ouder en kind, worden er ook trainingen verzorgd om elementen van de Theraplay toe te passen in kindergroepen of het (speciaal) onderwijs; Hiervoor is een speciale opleidingsdag, die na de basistraining Level 1 gevolgd kan worden.

Theraplay wordt ook preventief ingezet, bij zwangere vrouwen en/of gezinnen met jonge kinderen (tot 5 jaar). Daarvoor is een speciaal programma ontwikkeld, Nurture & Play.  Hiervoor is een speciale 4-daagse training, die los van de basistraining gevolgd kan worden.

De opleidingen bestaan uit opeenvolgende modules, die in Nederland door De Theraplay Academie worden aangeboden, deels in samenwerking met de Rino Groep in Utrecht.

De 5-daagse basistraining, de module Level 1 Theraplay & MIM wordt zowel door de Rino Groep als De Theraplay Academie op verschillende momenten in het jaar aangeboden. de vervolgmodules en de supervisiemodules worden momenteel alleen door De Theraplay Academie aangeboden.

Daarnaast is het vanaf januari 2021 mogelijk om de 1-jarig opleiding  tot Theraplay Coach te volgen , waarbij de Level 1 training is samengevoegd  met het eerste supervisieblok. Deze opleiding bestaat uit 8 trainingsdagen, 4 individuele supervisies en een afrondende evaluatie.

Alle hieronder genoemde trainingen / modules zijn erkend door The Theraplay®Institute uit Evanston (USA), waar het hoofdkantoor van Theraplay is gevestigd.

Voor meer gedetailleerde informatie, prijzen, accreditatiepunten e.d. kijk op www.detheraplayacademie.nl